0128

Korytarz; corridor; droga ewakuacyjna; emergency exit; światło; light

Czasem cofnięcie się o parę kroków (zwłaszcza w sposobie myślenia) potrafi zaprowadzić dużo dalej, a napewno w lepsze miejsce, niż ciągłe brnięcie w jednym kierunku.
Jak to powiedział Oliver P. Smith:

„Odwrót? Ja nigdy się nie wycofuję! Nacieram w innym kierunku!”

Share: