0303

Zdarza się Wam jeszcze zwracać uwagę na tak błahe sprawy, jak zmiana uczucia w stopach przy zmianie nawierzchni?

Top